Sopivasti sykettä Ouluun!


Syke on sopivan monipuolinen käsite, jonka voi liittää moniin eri yhteyksiin:
* Sydämen syke - elämän elinehto. Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa! Siihen positiiviseen elämänasenteeseen haluan uskoa!
* Liikunnan syke. Sopiva annos liikuntaa auttaa jaksamaan. Se, mikä on sopiva annos, on jokaisen henkilökohtainen päätös. Toki aina se ei ole omasta päätöksestä kiinni. Elämäntilanne, terveydentila tai muut vastaavat syyt saattavat asettaa rajoituksia, joille emme voi mitään.
* Musiikin syke. Musiikki on tärkeä osa elämääni. Musiikki rauhoittaa - toisaalta se myös aktivoi. Musiikin avulla voi purkaa omaa oloaan ja omia tuntemuksiaan.
* Kaupungin syke. Oulu on sopivan kokoinen kaupunki. Oulussa on paljon mahdollisuuksia. Oulussa on paljon osaavia ihmisiä. Minun Ouluni on suvaitsevainen - täällä ihminen hyväksytään omana itsenään. Minun Oulussa huolehdimme toinen toisistamme. Minun Oulussa kuunnellaan ja keskustellaan. Täällä Oulun sykkeessä on mukavia tapahtumia monelta alalta ja moneen makuun!

Minulle tärkeää:

* Resursseja päivähoitoon ja peruskouluun - riittävän pienet ryhmäkoot

Meillä Suomessa ja Oulussa on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta päivähoidossa ja opetusalalla. He haluaisivat tehdä parhaansa, ja kokevat riittämättömyyttä, jos ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi. Ja ryhmän koolla on todellakin väliä. Sen lisäksi ryhmässä olevien lasten ja nuorten tuen tarpeen määrä luonnollisesti vaikuttaa niinikään siihen, kuinka paljon ohjaajalla/opettajalla on mahdollisuutta kohdata yksittäisiä lapsia/nuoria.
Ihanteellinen ryhmäkoko peruskoulussa olisi alkuopetusluokilla n. 18 oppilasta ja ylemmillä luokilla n. 20 oppilasta.
Päivähoidon suhdeluvut (lapsia suhteessa koulutettuihin työntekijöihin) eivät saa ylittyä.

* Tukea opiskeluun - koulunkäynninohjaajaresurssi, erityisopetus, oppilashuolto, pienryhmät, joustava perusopetus

Päivähoidossa ja perusopetuksessa, sekä myös toisen asteen oppilaitoksissa on yhä enemmän erilaisia tukea tarvitsevia oppilaita/opiskelijoita. Opettajien aika ei riitä, vaikka halua, motivaatiota ja ammattitaitoa varmasti onkin. Opettajan työajasta myös yhä suurempi osa menee erilaisissa verkostopalavereissa, sekä tuen kirjaamisessa. Samaan aikaan mm. koulunkäynninohjaajaresurssia on vähennetty. Tuen tarpeen lisääntyessä myös koulukuraattorien ja -psykologien työpaine kasvaa - aikaa ei riitä kaikille tuen tarvitsijoille. Moni oppilas hyötyisi myös pienryhmässä opiskelusta. Alueellisia pienryhmiä sekä ylä- että alakouluun tarvittaisiin lisää. Myös erityiskoulupaikkoja tulisi lisätä niille oppilaille, jotka selkeästi hyötyisivät erityiskouluopetukesta.
Joustavan perusopetuksen jopo-luokat auttavat niitä oppilaita, joille ns. tavallisessa luokassa opiskeleminen ei ole luontaista.

* Työyhteisöjen hyvinvointiin - terveellinen sisäilma, hyvä johtaminen, inhimillisyys, jaksamisen tukeminen

Kukaan ei varmasti ole välttynyt erilaisilta uutisilta siitä, kuinka sisäilmaongelmat piinaavat useita kouluja Suomessa - näin myös Oulussa. Sisäilmaongelmiin tulee suhtautua vakavasti ja tarpeellisella ripeydellä. Työyhteisöjen henkilökunnan jaksaminen on yksi suurista huolenaiheistani. Yllä olen kuvannut lisääntynyttä työmäärää erityisesti opetus- ja kasvatusalalla. Luonnollisesti se on minulle perusopetuksen opettajana ja apulaisjohtajana lähimpänä arjessa. Mutta ihan samalla tavalla työpaineet kasvavat monella muullakin alalla. Oma keinoni on pyrkiä tuomaan inhimillisyyttä arkeen. Ns. maalaisjärjen käyttö on sallittua. Ihminen tulisi kohdata yksilönä, jonka jaksamisesta saa olla huolissaan. Joskun joudun jopa muistuttamaan työyhteisöni jäseniä siitä, että he muistaisivat ajatella omaa jaksamistaan ja omaa vointiaan. Jos omassa elämässä on huolia tai murheita, pitää työnteon vaatimuksista pystyä hieman tinkimäänkin. Aito välittäminen ja huumori ovat työyhteisössä tärkeitä. Jokainen voi vuorollaan olla tukemassa työkaveria - ja myös toisinaan olla vastaanottavana osapuolena.
Johtamiseen tulee panostaa, kuten Oulussa on tehtykin. Johtajien verkosto ja kouluttautuminen on tärkeää. Myös johtajien jaksamisen eteen pitää tehdä töitä. Johtajan hyvinvointi heijastuu koko työyhteisöön.
Työnohjaukseen pitää tulevaisuudessa panostaa yhä enemmän.

* Ennaltaehkäisevä terveydenhoito

Oulussa on tehty mittavia uudistuksia terveydenhuollon puitteissa. Mielestäni olemme menneet hyvään suuntaan, vaikka esim. uutiskynnyksiä ylittäneet akuuttivastaanottojen jonot eivät luonnollisesti ole se toivottava asia. Olen silti yhä enemmän sitä mieltä, että mm. matalan kynnyksen hyvinvointipisteet esim. asukasyhdistysten tiloissa tai alueellisissa monitoimitaloissa ovat mitä parhaimmassa määrin hyvää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

* Hyvä, turvallinen ja arvokas vanhuus

Minun ihanne-Oulussani ikäihminen pystyy omien toiveidensa mukaisesti asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Hän saa sinne tarvitsemansa palvelut, mutta ei "liukuhihnameiningillä". Kotipalvelun työntekijät ehtivät ja haluat olla aidosti läsnä.
Ikäihmisten verkostoitumista tuetaan. Onni-palveluliikenne kuljettaa ikäihmisiä päivätoimintaan, jossa he saavat harrastaa samanhenkisten ihmisten kanssa.
Ilolla olen myös lukenut palvelukotien ja nuorten asumisyhteistyöstä: nuorelle tarjotaan palvelukotien yhteyteen huokeita opiskelija-asuntoja, ja "vastapalveluksena" nuori viettää vapaa-aikaansa ikäihmisten parissa puuhastellen ja seurustellen. Vastaavia mahdollisuuksia nuorison ja ikäihmisten kohtaamiseen tulisi kehitellä lisää. Uskon, että nuorisokin olisi näistä kiinnostunut!

* Kannustava ympäristö yrittäjyydelle ja työpaikkojen synnylle

Minulla ei ole juurikaan yrittäjätaustaa. Olen ollut yrittäjällä kesätöissä, ja seurannut sitä kautta yrittäjän elämää vierestä. Olen myös ollut itsenäinen konsulentti, oman varsinaisen päivätyöni ohessa - mutta senkin olen aikoinaan tehnyt ihan harrastuspohjalta.
Silti pidän itseäni yrittäjämyönteisenä henkilönä. Toivoisin, että Oulu profiloituisi jatkossakin kaupunkina, joka suhtautuu yrittäjyyteen positiivisesti: tarjoaa yrittäjille toimitiloja, tonttimaata kohtuuhinnalla, sekä auttaa verkostoitumisessa ja yritysten perustamisessa yleensäkin. Tätä työtä tekeekin jo BusinessOulu. Tämä yrittäjyyshenkisyys on Oululle erittäin tärkeää!
Juuri nyt Oulun keskusta-alueen autioituminen on surullista. Liiketiloja on tyhjillään, ja toivoisin, että yrittäjät löytävät näihin tiloihin jatkossa sankoin joukoin!

* Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on noussut elämässä yhä tärkeämmäksi arvoksi. Olen huolissani niistä muutoksista, joita maailmassa on tapahtunut. Ihminen tuhlaa yhä edelleen luonnonvaroja, vaikka tietoisuus todellisuudesta on lisääntynyt. Keskusteluissa työpaikalla olen huomannut, että nykypäivän lapset ja nuoret ajattelevat viisaasti. He tiedostavat asian vakavuuden, ja kritisoivat mm. joidenkin tiettyjen suurvaltojen johtajienkin arvo- ja ajatusmaailmaa.
Näillä pienillä askelilla me kaikki yksittäiset ihmiset voimme viedä tietoisuutta eteenpäin jatkossakin. Muutos lähtee liikkeelle jokaisesta yksittäisestä ihmisestä.


Mitkä asiat sinulle asuinkunnassasi ovat erityisen tärkeitä? Mikä tekee kunnastasi hyvän paikan asua? Entä millaisia asioita haluaisit muuttaa?

Lähetä minulle viestiä - joko "Ota yhteyttä"-lomakkeen kautta, tai sähköpostitse.

Vaalikentiltä ja/tai "Ota yhteyttä" -lomakkeen kautta nousseita lisäkysymyksiä:

Mitä mieltä olet erikoisluokista?

- Kannatan erikoisluokkatoimintaa! Oma tyttäreni pyrki ja pääsi aikoinaan yläkouluun musiikkiluokalle. Erikoisluokilla tehdään loistavaa työtä taiteen aloilla (musiikki, liikunta, kuvataide). Vastaava ei olisi mahdollista ns. normiluokilla, vaikkakin myös niissä annetaan ammattitaitoista opetusta vastaavilla aloilla. Olen itse koulutukseltani musiikin, liikunnan ja englannin opetukseen erikoistunut luokanopettaja. Minulle on jäänyt eräänä iloisena yksityiskohtana mieleen taannoisen oppilaani toteamus: "Ope mehän ollaan kuin musiikkiluokka, kun meillä on niin paljon soittoa ja laulua!". Se oli parasta palautetta siitä, että ihan tavallisellakin luokalla tehdään hienoa työtä eri saroilla. Mutta se ei missään nimessä poissulje erikoisluokkien tarpeellisuutta!
Voisin jopa lisätä hieman erikoisluokkatoimintaa ja/tai koulujen erikoistumista tietyille aloille. Voisiko Oulussa aloittaa vaikkapa yrittäjäluokka? Entäpä matematiikan painotusta toteuttava luokkatoiminta?

Harrastustakuu? Mitä se on?

- Kokoomus ajaa kuntavaaleissa harrastustakuuta. Olisi hienoa, jos kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen, kotitaustasta ja/tai asuinpaikasta riippumatta. Tässä voisi auttaa asiaan liitetty "harrastusseteli" - eli palveluseteli, jolla autetaan niitäkin perheitä, joilla ei välttämättä muuten olisi mahdollisuuksia tarjota lapselle mieleistä harrastusta.

Mitä mieltä olet kouluverkkoratkaisuista Oulussa?

Tietyt talouden realiteetit tulee ottaa huomioon. Jos kaupungilla olisi yllinkyllin rahaa, niin ongelmaa ei olisi. Mutta valitettavasti näin ei ole, ja sen vuoksi jonkinlaisia valintoja joudutaan tekemään. Minä (ja Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä) säästäisin mieluummin seinistä kuin opetuksesta:
Haluan taata alakouluikäisille lapsille lähikoulun. Yläkouluikäisille alueellisen yläkoulun. Lukioikäiset voivat sitten mielestäni jo matkata hieman kauemmaskin, keskitettyihin lukioihin. Aivan kuten joutuvat tekemään muutkin toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Minulla on lukioikäinen poika, joten katson tätä asiaa myös äidin näkökulmasta.
Valitettavasti tämän vaalikauden lukioverkkopäätökset eivät menneet ihan niinkuin minä (ja Kokoomuksen valtuustoryhmä) toivoin. Olisin ollut lakkauttamassa muutamat reuna-alueiden lukiot. Niistä olisimme saaneet myös osittain apua alueiden ala- ja yläkoulujen tilaongelmiin. Tilastojen mukaan eniten hakijoita on viimevuosina ollut nimenomaan lähellä keskustaa oleviin lukioihin. Tiettyihin reuna-alueiden lukioihin ei ole ollut edes aloituspaikkojen verran hakijoita - jopa puolet vähemmän ensisijaisia toiveita. Lisäksi pieni lukio ei ole kokonaisuus huomioon ottaen välttämättä kovin toimiva yhteisö. Vaikka luonnollisesti ymmärrän, että pienessä koulussa voidaan saada hyvinkin intiimi ja välittävä ilmapiiri. Mutta kyllä hieman suurempikin lukio pystyy luomaan saman välittämisen ilmapiirin keskuuteensa. Siitä pitää ammattitaitoinen henkilökunta huolen. Opiskelijoita pitää lukioissa olla tarpeeksi, jotta kursseja pystytään järjestämään, ja oppilaat pystyvät aidosti luomaan omat lukujärjestyksensä.

Kerro joitakin edellisten vaalikausien onnistumisen elämyksiä kuntapolitiikassa

- Lyhyesti sanottuna edellisellä vaalikaudella saimme peruttua Kuivasjärven koulun lakkautusuhkan. Kaikki "amatöörilaskelmat" puolsivat sitä, että Kuivasjärven koulua alueella tarvittaisiin. Alue pursuaisi pian oppilaita, emmekä tietäisi minne heidät kaikki saisimme mahdutettua. Ja juuri näin tällä hetkellä onkin. Kuivasjärven koulu sai jatkaa, ja siellä on nyt tehty hieno remonttikin.
- Korvensuoran suuralueen uusi monitoimitalo aloitti toimintansa tammikuussa 2017. Se on ollut suuri alueellinen ponnistelu, jossa on ollut laaja joukko toimijoita. Omista lapsistani nuorimmainen pääsee nyt yläkouluun omalle alueelle.
- Hyvinvointilautakunnan työskentelyssä on ollut useita ilon aiheita. Niistä pari:
Matalan kynnyksen hyvinvointipisteet, joista jo aiemmin "ennaltaehkäisevä terveydenhoito"-osuudessa kirjoitinkin. Usken niiden tulevaisuuteen!
Liikkuva hammashoitoyksikkö, joka auttaa erityisesti reuna-alueiden lasten ja ikäihmisten hammastarkastuksia.